Leveringsbetingelser PDF 

Leveringsbetingelser vedlegges pristilbud og gjelder alle oppdrag utført av Cazawa Design.

Pristilbud er et estimat med utgangspunkt i forespeilet informasjon, og med forbehold om endringer (+/-) dersom arbeidsomfanget avviker betydelig. Ved avtale om fastpris gjelder dette.

Bud/frakt/levering tilkommer. Det tas forbehold om endringer i priser fra underleverandører. Prisendringer utover +/- 10% forelegges kunden.

Leveringsvilkår: Korrekturlesing er kundens ansvar. Trykkfeil er ikke under noen omstendighet vårt ansvar dersom kunden har godkjent forevist korrektur på skjerm eller utskrift.

Betalingsvilkår: Kunden mottar eFaktura (pr e-post) etter avtale og plikter å betale innen forfallsdato (14 dager standard). Dersom dette ikke forekommer påløper purregebyr, lovbestemt morarente og om videre inkassoomkostninger. Ved ønske om papirfaktura tilkommer gebyr på kr. 35,-.

Er kunden berørt av momsfritaksloven på trykkomkostninger, må bekreftelse fra Fylkesskattekontoret fremvises før trykkstart.

Ved godkjenning av pristilbud og/eller bestillingsbekreftelse, er kunden forpliktet av bestemmelsene ovenfor og erklærer at opplysningene tilknyttet deres kontaktinformasjon er riktige og fullstendige.

Pristilbud er uforpliktende og normalt gyldig i tre måneder dersom ikke annet er avtalt. Ved forhåndsbetaling anses oppdraget som bindende og betalingen urefunderbar.

Cazawa Design (org.nr. 985 623 406) følger alle regnskaps- og driftspliker pålagt virksomheten. Alle våre tjenester er momspliktige.

 
< Forrige   Neste >
 
     
| © 2000–2022 CAZAWA DESIGN | Org.nr. 985 623 406 | Telefon/SMS: 908 56 911 | info@cazawa.no |